Aktuální informace k zahájení výuky!

  • 5.5.2020

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. května umožněna výuka v základních uměleckých školách.
Dovolte nám, seznámit Vás s nejdůležitějšími informacemi ohledně organizace obnovené výuky a hygienických zásad.

Organizace výuky:
1. od 11. května bude obnovena individuální výuka, nástrojová a hlasová výuka PHV (kroužky).
2. od 18. května bude zajištěna výuka HN, TO a VO s maximálním počtem 15 žáků v učebně).
3. do konce školního roku SE RUŠÍ výuka povinně volitelných předmětů: improvizace, klavírní seminář, orchestrální hra, souborová hra a sborový zpěv

Hygienická opatření v budově ZUŠ:

1. vstup do budovy bude umožněn POUZE ŽÁKŮM, nikoliv doprovázejícím osobám
2. všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ROUŠKY
3. každý žák bude mít s sebou SÁČEK NA ULOŽENÍ ROUŠKY
4. každý žák je povinen při vstupu do budovy použít dezinfekci (zádveří budovy A. Jiráska 3, průchod budovy Strážní 13)
5. žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Hygienická opatření v učebně:

1. v průběhu vzdělávání a konzultací v učebně NEMUSÍ ŽÁCI ANI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NOSIT ROUŠKU, pokud je zachován odstup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně
2. žáci, kteří používají při výuce své hudební nástroje a jiné pracovní pomůcky, zodpovídají za jejich hygienu

Závěr:
Prezenční výuka je NEPOVINNÁ, po domluvě se svým učitelem můžete pokračovat v distanční výuce.
Pokud se rozhodnete pro prezenční výuku MUSÍ ŽÁK PŘI PRVNÍM VSTUPU DO ŠKOLY PŘEDLOŽIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz příloha).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat vedení školy.

Pavel Vašíček
ředitel ZUŠ