Obory

ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun nabízí základní umělecké vzdělání v hudebním, výtvarnémtanečním oboru.

Hudební obor

Základem je individuální výuka zpěvu nebo hry na nástroje: klavír, keyboard, housle, violoncello, kytara, elektrická a basová kytara, příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka (baryton, tenor), pozoun a bicí nástroje. Individuální výuku doplňují kolektivní předměty: přípravná hudební výchova (PHV), hudební nauka, komorní hra, souborová hra a klavírní seminář.

Taneční obor

Taneční obor nabízí žákům systematickou výuku. Vyučovací předměty jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. V souladu s danými cíli TO rozvíjí správné držení těla, kultivuje přirozený dětský projev formou pohybových her, rozvíjí vnímavost, koordinaci pohybu a rovnováhy, představivost, hudební a prostorové cítění.

Výtvarný obor

Žáci výtvarného oboru si během studia osvojí techniky kresby, malby, grafiky a modelování v rámci předmětů plošná tvorba, objektová a akční tvorba, prostorová tvorba. Během studia se seznámí s historií výtvarného umění v předmětu,, Výtvarná kultura". Cílem není pouze rozvíjet výtvarný talent dítěte, ale také rozvíjet schopnost vnímat  a porozumět výtvarnému umění.