Výtvarný obor

Výtvarný obor byl založen v roce 1961.

Žáci výtvarného oboru si během studia osvojí techniky: kresby, malby, grafiky a modelování v rámci předmětů plošná tvorba, objektová a akční tvorba, prostorová tvorba. Během studia se seznámí s historií výtvarného umění v předmětu Výtvarná kultura. Cílem není pouze rozvíjet výtvarný talent dítěte, ale také rozvíjet schopnost vnímat podněty okolí, tříbit vkus a porozumět výtvarnému umění. Žáci mají po celou dobu studia dostatek příležitostí představit svou tvorbu v prostorách školy, v prostorách galerie v průchodu školy v budově Strážní ul. 13 a v budově MěÚ na nám. J. M. Marků.Svou tradici mají tématické přehlídky ,,Bienále výtvarného oboru“ v dvouletém intervalu a každoroční výtvarný happening ,,Slavnosti světla“. Výuka probíhá v budově školy v ulici Strážní 13.

IMG_3241.jpg
IMG_3174.jpg
IMG_3201.jpg
IMG_3265.jpg
IMG_3293.jpg
IMG_3277.jpg
IMG_3327.jpg
IMG_3373.jpg
IMG_3481.jpg
IMG_3487.jpg
IMG_3467.jpg
IMG_3511.jpg
IMG_3578.jpg
IMG_3595.jpg
IMG_3713.jpg