Soubory

Škola nabízí žákům uplatnění ve školních souborech. Hra v souboru rozvíjí důležité hudební dovednosti - intonaci, rytmus a souhru s ostatními.  Soubory nabízí žákům také možnost veřejně vystupovat v rámci akcí pořádaných školou nebo městem Lanškroun, různých kulturně  společenských akcí v regionu i festivalů a soutěží v České republice i v zahraničí. Hra v  souboru je povinně volitelný předmět od 4. ročníku. 

Pro více informací o souborech kontaktujte vedoucí jednotlivých souborů.

Komo/K/rák

Komorní pěvecký sbor byl založen v roce 1995. V roce 2005 vydal sbor samostatné CD - ,, Kdyby tu nic nebylo´´.

Vladimíra Jetmarová

Kantiléna

Repertoár sboru tvoří úpravy klasických, lidových a populárních skladeb. 

Tetiana Stepasiuk

Tutti Flauti

Soubor je složen převážně ze žáků II. stupně  hry na příčnou flétnu. V jeho repertoáru jsou skladby starých mistrů, ale i úpravy populárních písní a filmové hudby. Od září 2013 vznikl přípravný flétnový soubor složený ze žáků I. stupně s názvem PICCOLO FLAUTI.

Jana Nová

Kytarový soubor

Tento soubor se věnuje jak vážné hudbě, tak hudbě populární i filmové a to od roku 2017. Projekty jsou přizpůsobovány technickým možnostem studentů podle jejich technické vyspělosti.

Rudolf Kolbaba

Smyčcový soubor

Smyčcový soubor byl založen v roce 2014. Pod vedením p. uč. Miroslava Kopeckého soubor funguje od 1.1. 2019. Těleso je tvořeno ze dvou až tří skupin houslí a jedním violoncellem. 

Miroslav Kopecký

Klarinetový soubor

Klarinetový soubor byl založen v roce 2016 a v současné době má 9 hráčů. Uměleckým vedoucím  je Oleh Stepasyuk. Repertoár tvoří skladby různých stylových období a žánrů. čů.

Oleh Stepasyuk

Lanškrounští pištci

Od ledna 2010 je součástí školy soubor s dlouholetou tradicí Lanškrounští pištci. Soubor byl založen v roce 1984 pro hráče na zobcovou flétnu. Uměleckou vedoucí souboru je Marta Obrová.V současné době má soubor 14 hráčů od osmi do sedmnácti let. 

Marta Obrová

Brass Company

Je hudební těleso tvořené žesťovými nástroji, saxofony a kompletní rytmickou sekcí. Repertoár tohoto tělesa tvoří hlavně skladby z oblasti pop music, rocku, jazzu a filmových melodií.

Pavel Vašíček

ORdrums

ORdrums („ORavcovy bubny“) - je rytmická skupina žáků/žákyň a studentů/studentek bicích nástrojů.

Petr Oravec

Vokins

Vokins je kapela která se věnuje převážně populární hudbě a každý rok pracuje na trochu odlišném projektu.Od roku 2008 vede soubor rocker Roman Zachara.

Roman Zachara